Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Дистанційне навчання

 

 

Навчальні предмети

Клас та код до клас-рум Google

Вчитель

10-ВС

11-ВС

Українська мова

2kxgtjq

nyrzas4

Куценко Алла Миколаївна

Українська література

fh5zwdd

4g275mk

Куценко Алла Миколаївна

Зарубіжна література

4tjoaj3

ibna7ov

Куценко Алла Миколаївна

Іноземна мова (англійська  мова)

hfvk2y5

vrysvm5

Кисельова Лариса Львівна

Історія України

4ysk5y4

yghgesk

Рябова Наталія Анатоліївна

Всесвітня історія

fjony5i

ji3aqj7

Рябова Наталія Анатоліївна

Громадянська освіта

xtvoy23

 

Рябова Наталія Анатоліївна

Математика

Алгебра і початки аналізу

db2iaf7

iwzsrma

Нефьодова Наталя Іванівна

Геометрія

db2iaf7

iwzsrma

Нефьодова Наталя Іванівна

Фізика і астрономія

brvv6er

ky5u7oy

Нефьодова Наталя Іванівна

Біологія і екологія

qhotffe

myfekq4

Абрашкіна Інна Вікторівна

Хімія 

bjpltbp

23n7jkc

Абрашкіна Інна Вікторівна

Географія

yleq6w3

x7e22hx

Лещенко Людмила Валентинівна

Захист України

7njhtso

ellsn7z

Каракада Юрій Адамович/ Холостенко Володимир Олексійович

Фізична культура

6p3s3lq

v7pmfws

Грачова Ірина Іванівна

Інформатика

sci2jbr

ptegww5

Андрієвська Юлія Вікторівна

Технологія

67z4rhn

 

Андрієвська Юлія Вікторівна

Мистецтво

ljwgjlk

x6licc3

Стогнієнко Наталя Володимирівна

Морська підготовка

qvs5cjw

okxelwh

Каракада Юрій Адамович

Англійська мова за професійним спрямуванням

wgivtxa

wl3eyrg

Колмикова Олена Олександрівна

Прикладна військово-фізична підготовка

 

 

Грачова Ірина Іванівна

Класна година

 

mtevrjr

Рябова Наталія Анатоліївна,

Литвиненко Інга Юріївна

Виховна година

xcqcrhe

2lgnvja

Офіцери- вихователі

Година спілкування з психологом

 

 

Литвиненко Олександр Васильович

  

 


Поради ліцеїсту Ізмаїльського військово-морського ліцею з ПВФП з підготовки домашніх завдань

  

Зрозумій важливість і мету домашньої роботи, викликай у себе інтерес до цієї роботи, засто­суй прийом самонавіювання. Потри руки, ніби відчуваючи задоволення, посміхнися (це най­головніше) і скажи собі: «Мені дуже хочеться добре підготуватися до майбутніх уроків».

   Якщо прийом самонавіювання не спрацював, то залишається тільки одне: силою волі примусь себе сісти за стіл.

   Дотримуйся правил навчальної роботи:

- приступивши до роботи, не дозволяй собі відволікатися від неї;

- усні завдання чергуй із письмовими;

- виконавши завдання з якого-небудь предме­та, переходь до предмета, відмінного від по­переднього (математика — історія — фізика);

- почни з легкого завдання, якщо ти повільно втягуєшся в роботу;

- нераціонально готуватися лише з тих пред­метів, із яких тебе повинні викликати.

   Не можна механічно заучувати текст: основа запам'ятовування — розуміння. Читаючи, ви­діляй головні думки, згадуй раніше вивчене, вичлени конкретні приклади, факти, з'ясуй значення незнайомих слів, склади план.

   Текст не читай кілька разів поспіль, а перека­зуй. Матеріал краще запам'ятається, якщо він закріплений у пам'яті в той же день.

   Якщо не можеш розв'язати задачу — не хви­люйся. Відклади її, а через деякий час візьмися за неї знову і тобі пощастить,

   Використовуй усе багатство підручника: звер­тайся до змісту; пам'ятай, що головні положен­ня виділяються курсивом, розрядкою, «напів­жирним» шрифтом; розглянь ілюстративний матеріал, користуйся довідковим матеріалом; прочитай питання перед вивченням матеріалу, а потім дай відповіді на них.

    Займися самоконтролем — сам перевір виконан­ня домашнього завдання. Цінний прийом самоконтролю — переказ вивченого матеріалу; головна форма самоконтро­лю — застосування отриманих знань на практиці.

 

 

 

Українська мова

 

Вивчити : 1) голосні;

               2) приголосні;

               3) дзвінкі, глухі;

               4) іменники спільного і подвійного роду;

               5) відмінни іменників;

               6) відмінки іменників.

 

Українська Література

Прочитати 

  1. Леся Українка «Contra spem spero!», «І все-таки до тебе думка лине...», «Хвиля», «Стояла я і слухала весну…», «Уста говорять: “Він навіки згинув!..”», «Лісова пісня»
  2. Микола Вороний «Іванові Франкові», «Блакитна Панна», «Інфанта»

Зарубіжна література

Прочитати

1. Фéдір Достоєвський  «Злочин і кара»

Математика

 

  1. Обчислити значення функції  f (х) =    в точці   х0 =

2. Визначити проміжки спадання функції у = х2- 6х+5

3. Знайдіть нулі функції  f (х) = х2 -

4. На якому проміжку функція  у = 3+2х - х2  набуває додатніх значень?

5. Знайти координати точок перетину графіків функцій  у = х+3, у =  не виконуючи побудови

6. Розкласти на множники: 9х -х

7. Знайти значення виразу:

8. Спростити вираз:

 

  9. Площина α паралельна основам FC і KT трапеції KFCT,

    перетинає сторони FK і CT у точках M і N відповідно.

    М - середина FK, KT = 12 см, FC = 8 см.

   Знайти довжину відрізка MN.

 

10. Через точку О перетину діагоналей прямокутника проведено перпендикуляр КО до площини АВС. Знайти градусну міру кута АКО, якщо АК = АС = 10 см.