Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Управління

Основні принципи управління
  • принцип прогнозованості управління;
  • принцип єдності державних і внутрішньоліцейських механізмів управління;
  • принцип демократизації і гуманізації управління;
  • принцип раціонального поєднання централізації і децентралізації;
  • принцип єдності єдиноначалля і колегіальності;
  • принцип інформаційної достатності;
  • принцип системності в управлінні.

 

 

Призначення та завдання ліцею

ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІЦЕЮ:

- Підготовка кандидатів до вступу у військові-навчальні заклади Міністерства оборони України та інші військові формування.

- Надання державної допомоги дітям-сиротам та дітям 
військовослужбовців, які загинули при виконанні службових обовязків. 

 

 

ГОЛОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ ЛІЦЕЮ Є:

- Надання вихованцям ліцею освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти. 

- Забезпечення набуття ліцеїстами необхідних знань та навичок з військової та фізичної підготовки, для успішного продовження навчання у вищих закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих закладів освіти Міністерства освіти і науки України.

- На основі військово-професійної орієнтації підготовка до здобуття професії офіцера, формування у ліцеїстів високих моральних та вольових якостей, дисциплінованості, любові до військової служби.

- Підготовка фізично здорових, вольових, спроможних переносити труднощі військової служби ліцеїстів, виховання в них психологічних якостей, необхідних для військової служби.

- Надання державної допомоги сиротам та дітям, які залишились без піклування батьків.

- Ліцей створює сприятливі умови для самовираження особистості ліцеїстів у різних видах діяльності, розкриття у них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованості.