Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Критерії та методика оцінювання вступного випробування з фізичної культури

Критерії та методика оцінювання вступного випробування з фізичної культури

 

           Для оцінювання розвитку фізичних якостей використовуються  орієнтовні  навчальні нормативи, які розроблено для  учнів 9 класів. При складанні навчального нормативу за його показником визначають рівень досягнень (початковий, середній, достатній, високий), а потім за технічними показниками виконання рухової дії та теоретичними знаннями виставляють оцінку в балах. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів із фізичної культури затверджені наказом МОН України від 05.05.08 № 371.

Оцінювання  розроблено на основі нормативної бази навчальної програми : «Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класи.» автори  Т.Ю. Круцевич та інші. Київ 2012 р та оновленої навчальної програми відповідно до наказу № 52 Міністерства освіти і науки України від 13.01.2017 р.  та наказу №201 від 10.02.2017:

 

І. Організація проведення тестування

          Оцінювання фізичної підготовленості  учнів передбачає виконання  ними комплексу тестів і нормативів для визначення рівня їх фізичної підготовленості.

          Графік проведення тестування затверджується адміністрацією навчального закладу.

         Проведення тестування у військових ліцеях та ліцеях з посиленою військово-фізичною підготовкою здійснюється відповідно до навчальних програм з фізичної культури та з предмета "Захист Вітчизни", рекомендованих або затверджених Міністерством освіти і науки України.

        Адміністрація навчального  закладу у день проведення тестування допускають учасників до його проходження за наявності документа, що посвідчує особу.

        До тестування допускаються учні, які пройшли медичне обстеження і допущені лікарем до тестування, а також ознайомлені з вимогами правил безпеки.

        До початку проведення тестування учасників ознайомлюють з метою, умовами та порядком проведення тестування, вимогами правил безпеки.

        Учасник не допускається до проходження тестування (припиняє проходження тестування) у таких випадках:

 • надання неповного пакету документів до приймальної комісії
 • погіршення його фізичного стану до початку або в момент виконання комплексу тестів.

        До початку проведення тестування учасників ознайомлюють з метою, умовами та порядком проведення тестування, вимогами правил безпеки.

        Система тестування складається за видами тестів на витривалість, силу, швидкість, спритність, гнучкість.

         Види тестів і нормативів включають:

1) тести, що дозволяють визначити рівень розвитку фізичних якостей відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку людини;

2) нормативи, що дозволяють оцінити різнобічність (гармонійність) розвитку основних фізичних якостей відповідно до статевих і вікових особливостей розвитку людини.

       Тестування проводиться протягом двох днів: перший день - на швидкість, силу ніг і витривалість; другий день - на силу рук, силу м'язів тулуба, спритність, гнучкість. Тестування може виконуватись в іншій послідовності, якщо це не матиме негативного впливу на результати у кожному з видів тестів. Тестування не може проводитись протягом одного дня. Якщо через виняткові обставини тестування проводиться протягом одного дня, послідовність видів тестів залишається такою самою, що й при дводенному тестуванні. При цьому тест на витривалість виконується останнім.

     Учасники, які підлягають тестуванню, мають бути одягнені в спортивний одяг і взуття. Не дозволяється виконувати тести босоніж та у взутті із шипами.

      Медичний огляд для допуску до проходження тестування здійснюється медичними працівниками . Надання медичної допомоги під час проходження тестування включає:

 • визначення стану здоров'я до виконання нормативів;
 • надання екстреної (швидкої) медичної допомоги.

       Кожній заліковій вправі передує спеціальна функціональна розминка, а після — відновлювальні вправи.

 

ІІ. Виконання тестів

1. Біг на середні та довгі дистанції, рівномірний біг

рівномірний біг та біг на середні та довгі дистанції проводяться на біговій доріжці стадіону або будь-якій рівній місцевості. Максимальна кількість учасників забігу - 10 осіб.

Для хлопців та дівчат умови тестування однакові (різниця - у довжині дистанції).

За командою "На старт!" учасники тестування стають за стартову лінію в положенні високого старту та за сигналом стартера якнайшвидше долають задану дистанцію.

У разі потреби дозволяється переходити на ходьбу.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

У разі відсутності стартового пістолета подається команда "Руш!" з відмашкою прапорцем. Час кожного учасника фіксується окремо.

 

2. Згинання і розгинання рук в упорі лежачи:

Виконання згинання та розгинання рук в упорі лежачи може проводитися із застосуванням контактної платформи заввишки 5 см або без неї.

Згинання та розгинання рук в упорі лежачи виконується з такого вихідного положення (далі - ВП): упор лежачи на підлозі, руки на ширині плечей, кисті вперед, лікті розведені не більше ніж на 45 градусів, плечі, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, стопи впираються в підлогу без опори.

Учасник, згинаючи руки, торкається грудьми підлоги або контактної платформи, розгинаючи руки у ліктьових суглобах, повертається у ВП та, зафіксувавши його на 0,5 с, продовжує виконання випробування (тесту).

Зараховується кількість безпомилкових згинань та розгинань рук за одну спробу.

Спроба не зараховується у разі:

 • торкання підлоги колінами, стегнами, тазом;
 • порушення прямої лінії "плечі - тулуб - ноги";
 • відсутності фіксації ВП;
 • почергового розгинання рук;
 • відсутності торкання грудьми підлоги (платформи);
 • розведення ліктів щодо тулуба більш ніж на 45 градусів.

 

3. Підтягування на перекладині:

Перекладина діаметром 2-3 сантиметри має бути розташована на такій висоті, щоб учасник, висячи, не торкався ногами землі.

Підтягування на перекладині виконується з ВП: вис хватом зверху (долонями вперед), кисті рук на ширині плечей, руки, тулуб і ноги випрямлені, ноги не торкаються підлоги, ступні разом.

За командою "Можна!" учасник підтягується, згинаючи руки, до такого положення, щоб його підборіддя було над перекладиною, потім повністю випрямляє руки, опускається у вис і, зафіксувавши ВП на 0,5 с, продовжує виконання випробування (тесту).

Зараховується кількість безпомилкових підтягувань.

Спроба не зараховується у разі:

 • підтягування ривками або з махами ніг (тулуба);
 • відсутності фіксації ВП;
 • почергового згинання рук;
 • розгойдування під час підтягування.

Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини.

Тестування припиняється, якщо учасник робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати потрібне положення більше ніж 2 рази підряд.

 

4. Стрибок у довжину з місця:

Стрибок у довжину з місця виконується у відповідному секторі для стрибків. Місце відштовхування має забезпечувати якісне зчеплення з взуттям. Учасник приймає ВП: ноги на ширині плечей, ступні паралельно, носки ніг перед лінією відштовхування.

Учасник виконує замах руками назад, потім різко виносить їх вперед та поштовхом обох ніг виконує стрибок якомога далі.

Вимірювання проводиться по перпендикулярній прямій від місця відштовхування будь-якою ногою до найближчого сліду, залишеного будь-якою частиною тіла учасника.

Учаснику надаються дві спроби. У залік йде кращий результат.

Спроба не зараховується у разі:

 • заступання за лінію відштовхування або торкання до неї;
 • виконання відштовхування з попереднього підскоку;
 • почергове відштовхування ногами.

Тестування здійснюється відповідно до правил і змагань зі стрибків у довжину з розбігу. Місця відштовхування і приземлення мають бути на одному рівні.

 

5. Біг на 30 м

Біг проводиться на доріжках стадіону або на будь-якому рівному майданчику з твердим покриттям.

Біг на 30 м виконується з високого старту. Учасники стартують по 2-4 людини, час кожного фіксується окремо.

Учасники тестування за командою "На старт!" стають на стартову лінію в положення високого/низького старту. За сигналом стартера учасники швидко долають дистанцію, не знижуючи темпу перед фінішем.

Результатом тестування є час подолання дистанції з точністю до десятої частки секунди.

 

6. Човниковий біг 4 х 9 м:

Човниковий біг проводиться на будь-якому рівному майданчику з твердим покриттям, що забезпечує хороше зчеплення із взуттям, завдовжки 9 метрів, обмеженому двома паралельними лініями, за кожною лінією - 2 півкола радіусом 50 сантиметрів (R - 50 cм) із центром на лінії, 2 дерев'яних кубики (5 х 5 см). Взуття має захищати ноги та забезпечувати міцний контакт з поверхнею майданчика. Бігова доріжка рівна, не слизька.

Учасник, не наступаючи на стартову лінію, приймає положення високого старту. За командою "Руш!" (з одночасним включенням секундомірів) учасник пробігає 9 м до другої лінії, бере один з двох дерев'яних кубиків, що лежать у півколі, повертається бігом назад і кладе його в стартове півколо. Потім біжить за другим кубиком на наступну відстань 9 м, взявши його, повертається назад і кладе його у друге стартове півколо.

Результатом тестування є час від старту до моменту, коли учасник тестування поклав другий кубик у стартове коло.

Спроба не зараховується у разі:

 • якщо кубик не поклали в півколо, а кинули;
 • якщо кубик покладено не у півколо.

Вправа оцінюється за кількістю витраченого на виконання вправи часу. Час визначається з точністю до десятої частки секунди.

 

7. Нахили тулуба вперед з положення сидячи:

Нахили тулуба вперед з положення сидячи виконуються з ВП сидячи на підлозі, ноги випрямлені в колінах, ступні ніг - паралельно на ширині 15-20 см. Руки на підлозі між колінами, долонями донизу. Учасник виступає в спортивній формі, яка дозволяє суддям визначати випрямлення ніг у колінах.

При виконанні тесту учасник за командою "Можна!" виконує два попередніх пружних нахили. При третьому нахилі учасник максимально нахиляється вперед, затримується пальцями або долонями обох рук на лінії розмітки, не згинаючи ніг у колінах, і утримує дотик протягом 2 с.

При виконанні тесту на гімнастичній лаві учасник за командою виконує два попередніх нахили, долоні рухаються уздовж лінійки вимірювання. При третьому нахилі учасник максимально нахиляється і утримує дотик лінійки вимірювання протягом 2 с.

Гнучкість вимірюється в сантиметрах. Результатом тестування є позначка в сантиметрах на перпендикулярній розмітці, до якої учасник дотягнувся кінчиками пальців рук у кращій із двох спроб. Результат вище рівня розмітки на лінії від 0 до 50 см визначається знаком "+", нижче рівня розмітки від 0 до 50 см - знаком "-".

Спроба не зараховується у разі:

 • згинання ніг у колінах;
 • утримання результату пальцями однієї руки;
 • відсутності утримання результату протягом 2 с.

ІІІ. Оцінювання результатів тестування

Оцінювання ступені розвитку фізичних якостей учнів здійснюється на підставі нижченаведених орієнтовних нормативів.

При оцінюванні навчальних досягнень з фізичної культури також враховуються: особисті досягнення; участь у спортивних змаганнях усіх рівнів. На основі зазначених показників вчитель може застосовувати систему нарахування «бонусних» балів.

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги для учнів 9 класу ( хлопці)

Навчальні нормативи

Якості

Рівень компетентності

1

2

3

4

Оцінки в балах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг 30 м(с)

швидкість

7,2

7.0

6,8

6,0

5,8

5,7

5,6

5,4

5,2

5,0

4,8

4,6

2

Рівномірний біг 1500м

витривалість

8,00

7,50

7,40

7.30

7,20

7,10

7.00

6,50

6,40

6,30

6,25

6,20

3

Стрибок у довжину з місця

швидкісно - силові

130

140

150

160

170

175

180

190

195

200

205

210

4

«Човниковий біг» 4х 9 м

спритність

11,6

11,4

11,2

11,0

10,8

10,7

10,6

10,5

10,3

10.2

10,0

9,8

5

Підтягування у висі

сила

0

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

6

Нахил у перед з положення сидячи(см)

гнучкість

+0,5

+1

+1,5

+2

+3

+4

+5

+6

+7

+9

+10

+12

 

 

Контрольні навчальні нормативи і вимоги для учнів 9 класу ( дівчата)

Навчальні нормативи

Якості

Рівень компетентності

1

2

3

4

Оцінки в балах

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Біг 30 м(с)

швидкість

7,5

7,0

6,9

6,7

6,5

6,3

6,0

5,8

5,6

5,5

5,3

5,0

2

Рівномірний біг 1000м

витривалість

6,25

6,15

6,10

6,00

5,50

5,40

5,30

5,20

5,15

5,10

5,05

5,00

3

Стрибок у довжину з місця

швидкісно - силові

105

115

125

135

140

145

150

160

165

170

175

180

4

«Човниковий біг» 4х 9 м

спритність

12,8

12,6

12,4

12,3

12,2

12,0

11,8

11,7

11,5

11,3

11,0

10,8

5

Згинання та розгинання рук від лави

сила

 

2

4

6

8

10

11

12

13

14

15

17

19

6

Нахил у перед з положення сидячи(см)

гнучкість

+6

+7

+8

+9

+9,5

+10

+11

+12

+13

+14

+15

+16