Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Охорона праці в Ліцеї

ОХОРОНА ПРАЦІ В ЛІЦЕЇ

        Охорона праці займає одне із важливих і значимих питань в діяльності Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.

       Організація роботи з охорони праці  здійснюється відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про освіту» та «Положення про організацію роботи з охорони праці в ліцеї», розробленого  на підставі наказу  Міністерства освіти і науки України від 26.12.2017р. №1669 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти». На підставі цих нормативних документів в ліцеї створено єдину систему організації роботи в закладі в цілому і в структурних підрозділах ліцею, яка дозволяє на кожному робочому місці створити безпечні та здорові умови праці, а також підвищити працездатність педагогічних і технічних працівників під час роботи, підняти їх активність із дотримання вимог охорони праці.

      З метою забезпечення злагодженого функціонування системи управління охороною праці  з жовтня 2016 року введена в дію «Система управління охороною праці в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради», яка визначає основні завдання охорони праці у ліцеї та їх реалізацію; організацію роботи з охорони праці; планування робіт з охорони праці, навчання працівників питанням охорони праці, контроль за станом охорони праці, аналіз результативності охорони праці, стимулювання робіт з охорони праці та виховна робота з охорони праці.

     Щороку визначаються відповідальні за стан охорони праці в структурних підрозділах, на об’єктахпідвищеної небезпек, а також відповідальні за пожежну безпеку, електрогосподарство, технічний стан адміністративної будівлі та господарчих будівель.

 

                                          ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ПРАЦІ У ЛІЦЕЇ
1. Законодавчі та нормативні акти з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
2. Облікова документація з охорони праці:
- журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці з працівниками;
- журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці з працівниками;
- журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради;                                                                                                                             - журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві з працюючими;
- журнал реєстрації нещасних випадків під час освітнього процесу з ліцеїстами;
- журнал обліку та видачі інструкцій з охорони праці;
- журнал адміністративно-громадського контролю за охороною праці;
- акти розслідування нещасних випадків на виробництві за формою
 Н-1, Н-5;
- акти розслідування нещасних випадків під час освітнього процесу з ліцеїстами за формою Н-Н;
- матеріали проведення атестації посадових осіб з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
3. Наказ про організацію охорони праці та безпеки життєдіяльності в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради .
4. Наказ про підсумки роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в Кременчуцькому ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради за календарний рік.
5. Колективний договір з розділом «Охорона праці».
6. Акт готовності Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради до нового навчального року.
7. Акт заміру опору ізоляції електромереж споживачів.
8. Посадові інструкції з охорони праці.
9. Інструкції з охорони праці на робочих місцях.
10. Санітарно-технічний паспорт Кременчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Полтавської обласної ради.
11. Матеріали розслідування травматизму, нещасних випадків невиробничого характеру.

 

Проведення інструктажів та їх облік в документації:

       1. Інструктажі з безпеки життєдіяльності проводяться із лыцеъстами. Інструктажі містять питання охорони здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, цивільного захисту, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

       Ліцеїсти, які інструктуються, розписуються в журналі, з моменту зарахування до ліцею.

       2. Перед початком навчальних занять один раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні до ліцею здобувача освіти проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності службою охорони праці, безпеки життєдіяльності (відповідальною особою з питань охорони праці). За умови чисельності учасників освітнього процесу в ліцеї понад 200 осіб вищезазначеною службою охорони праці, безпеки життєдіяльності (відповідальною особою з питань охорони праці) проводиться навчання з вихователями, класними керівниками, які в свою чергу інструктують здобувачів освіти перед початком навчального року. Програма вступного інструктажу розробляється в ліцеї на основі орієнтовного переліку питань вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти. Програма та порядок проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності затверджуються наказом начальника ліцею.

       3. Запис про вступний інструктаж робиться на окремій сторінці журналу обліку навчальних занять.

       4. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться на початку заняття у кожному кабінеті, комп’ютерному і навчальному класах, тренажерному залі, спортзалі тощо, перед початком канікул, а також за межами ліцею, де освітній процес пов'язаний з використанням небезпечних або шкідливих для здоров'я факторів. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності проводять педагоги, вчителі,  класні керівники, тренери, керівники гуртків тощо. Цей інструктаж проводиться із здобувачами освіти, а також з батьками, які беруть участь у позанавчальних заходах.

       5. Первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності, який проводиться перед початком кожного практичного заняття (практичної, лабораторної роботи тощо), реєструється в журналі обліку навчальних занять на сторінці предмета в розділі про запис змісту уроку, заняття.

       6. Позаплановий інструктаж з безпеки життєдіяльності із здобувачами освіти проводиться у разі порушення ними вимог нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності, що може призвести чи призвело до травм, аварій, пожеж тощо, зміни умов виконання навчальних завдань (лабораторних робіт, професійної підготовки тощо), нещасних випадків.

       7. Цільовий інструктаж з безпеки життєдіяльності проводиться із здобувачами освіти у разі організації позанавчальних заходів (олімпіади, турніри з предметів, екскурсії, туристичні походи, спортивні змагання тощо), під час проведення громадських, позанавчальних робіт (прибирання територій, приміщень тощо).

 

       8. Реєстрація первинного, позапланового, цільового інструктажів з безпеки життєдіяльності проводиться в журналі реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності, що зберігається в кожному кабінеті, лабораторії, спортзалі, тренажерному залі тощо.

 

ПЕРЕЛІК 
ІНСТРУКЦІЙ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

затверджених наказом начальника ліцею від 15.09.2018р.  №155 «Про затвердження інструкцій з охорони праці, пожежної безпеки у ліцеї»

 

з/п

Номер і назва інструкції

Плановий термін перегляду

 1.  

Інструкція з охорони праці №1 для начальника ліцею

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №2 для заступника начальника ліцею з навчальної роботи

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №3 для заступника начальника  ліцею з виховної роботи

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №4 для помічника начальника   ліцею                                                                                                                      з господарської роботи

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №5 для практичного психолога

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №6 для головного бухгалтера

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №7 для бухгалтера

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №8 для  старшого вихователя (командира роти – старшого офіцера-вихователя)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №9 для  заступника начальника  ліцею з  навчально-виховної роботи

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №10 для вихователя (командира взводу – офіцера-вихователя)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №11 для помічника вихователя

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №12 для керівника гуртка

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №13 для лікаря (сестри медичної)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №14 для викладача предмету «Захист Вітчизни»

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №15 для бібліотекаря

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №16 для секретаря

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №17 для шеф-кухаря

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №18 для кухаря

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №19 для комірника

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №20 для кухонного робітника

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №21 для каштеляна

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №22 для прибиральника службових приміщень

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №23 для водія автотранспортних засобів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №24 для робітника з комплексного обслуговуван-ня й ремонту будинків

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №25 для  двірника

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №26 для сторожа

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №27 для проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності для здобувачів освіти

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №28 під час проведення занять зі складових предмету «Захист Вітчизни»

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №29  Про заходи пожежної безпеки. Загальнооб’єктова

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №30 для працівників, якіперебувають в службовому відрядженні

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №31 під час роботи на персональному комп’ютері

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №32 під час роботи з копіювальною технікою

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №33 під час прямування на запланований захід та в зворотному напрямку

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №34 з  техніки безпеки для ліцеїстів у навчальних класах

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №35 з пожежної безпеки в навчальних класах

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №36 з електробезпеки для ліцеїстів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №37 з протипожежної безпеки для ліцеїстів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №38 щодо організації  домедичної допомоги (для ліцеїстів)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №39 з БЖД для ліцеїстів з прибирання  приміщень та території ліцею

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №40 для педагогічнихпрацівників при проведенні масових внутрішньоліцейних заходів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №41 для ліцеїстів при проведенні масових внутрішньоліцейних заходів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №42 щодо безпечної поведінки в громадському транспорті

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №43 при перевезенні організованих груп дітей автомобільним і залізничним транспортом

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №44 При виконанні суспільно-корисної праці

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №45 При роботі на подвір’ї ліцею та закріпленій території

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №46 При користуванні електричною праскою

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №47 При ручному шитті

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №48 При користуванні телевізором

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №49 Під час проведення екскурсій

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №50 Під час знаходження на вулицях і дорогах

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №51 Щодо запобігання отруєнь

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №52 Щодо поводження з вибуховими та невизначеними предметами, вогнепальною зброєю

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №53 Щодо попередження травматизму на воді

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №54 Щодо безпечної поведінки вдома і на вулицях

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №55 Щодо догляду за шкірою

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №56 Під час проведення канікул, тривалих вихідних та святкових днів (Великдень, Травневі, Новорічні свята та інші)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №57 Під час перебування у лісі

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №58 Щодо профілактики захворюваності на грип

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №59 Під час святкування новорічних та різдвяних свят

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №60 При спілкуванні з представниками правоохоронних органів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №61 Для надзвичайної ситуації: радіаційна безпека

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №62 Для надзвичайної ситуації: хімічна небезпека

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №63 Для надзвичайної ситуації: обережно – ртуть

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №64 При надзвичайній ситуації: пожежа

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №65 При надзвичайній ситуації: землетрус

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №66 При надзвичайній ситуації: сильний вітер, включаючи шквали та смерчі)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №67 При надзвичайній ситуації: сель, лавина

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №68 При надзвичайній ситуації: ожеледиця, бурульки

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №69 При надзвичайній ситуації: тонкий лід

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №70 При надзвичайній ситуації: повінь, паводок

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №71 При обморожуванні

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №72 Під час екстремальної ситуації: захоплення в заручники

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №73 Під час екстремальної ситуації: зустріч з дикими тваринами

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №74 Щодо попередження сексуального насильства

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №75 Під час занять з фізичної культури

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №76 Під час занять гімнастикою

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №77 Під час проведення навчальних занять в спортивній залі та на спортмайданчиках

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №78 Під час проведення спортивних ігор

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №79Під час занять легкою атлетикою

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №80 Під час занять лижною підготовкою

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №81 Під час проведення спортивно-масових заходів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №82 Під час занять з подолання перешкод

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №83 Під час виїзду команди на змагання

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №84 Під час занять плаванням

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №85 З пожежної безпеки в приміщенні харчоблоку

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №86 При експлуатації холодильного устаткування

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №87 При експлуатації тістомішалки (тістомішальної машини)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №88 При митті посуду

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №89 При роботі на універсальній кухонній машині загального призначення

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №90 При експлуатації сковороди електричної

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №91 При експлуатації жарочної шафи

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №92 При експлуатації електроплити

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №93 При експлуатації електром’ясорубки

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №94 Під час нарізання хліба

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №95 Домедична  допомога при ураженні електричним струмом (для працівників)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №96 При експлуатації електрокотла

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №97 З електробезпеки (для працівників)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №98 Під час проведення навчальних занять в тренажерному залі та на спортивних майданчиках

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №99 З техніки безпеки під час виїзду команди на змагання

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №100 З техніки безпеки під час занять з гімнастики

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з  охорони праці №101 З техніки безпеки  під час занять з лижної підготовки

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з  охорони праці №102 З техніки безпеки  під час занять з подолання перешкод

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з   охорони праці №103 З техніки безпеки  при проведенні спортивно-масових заходів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з   охорони праці №104 З техніки безпеки  під час занять з фізичного виховання

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з  охорони праці №101 З техніки безпеки  Під час занять з легкої атлетики

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №106 З пожежної безпеки в приміщеннях рот

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №107 Під час стрільби в тирі

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №108 З пожежної безпеки при проведенні екскурсій та туристичних походів до лісу

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №109 При експлуатації пилососа

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці  №110 При експлуатації мікрохвильової печі

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з  охорони праці  №111 З електробезпеки для проведення інструктажу працівників на першу кваліфікаційну групу безпеки в електроустановках

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №112 При виконанні ремонтно-будівельних робіт інструментами та пристроями

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охоронипраці №113 Під час електропаяння

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №114 При роботах із застосуванням переносних драбин та драбинок

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №115 При виконанні робіт на висоті

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №116 При виконанні столярних робіт

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №117 Під час виконання слюсарних робіт

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №118 При виконанні сантехнічних робіт

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №119 При проведені робіт з остеклення вікон

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №120 При виконанні робіт на деревообробному обладнанні

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №121 Під час роботи з використанням переносних електричних інструментів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №122 При виконанні дрібних ремонтних робіт

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №123 Під час роботи з ручним електрофікованим інструментом

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №124 При виконанні малярних роботах із використанням ручного інструменту

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №125 При користуванні вогнегасником ВП-5

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №126 З пожежної безпеки для працівників

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №127 Під час роботи в комп’ютерному класі

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №128 Під час роботи з комп’ютерами в класі

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №129 Для проведення вступного інструктажу з питань охорони праці для працівників ліцею

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №130  Для методиста з фізичної культури

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №131 Для помічника начальника ліцею з режиму

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці№132  Для педагога-організатора ліцею              

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №133 При виконанні робіт та експлуатації газонокосарки

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №134 При проведенні первинного інструктажу з БЖД ліцеїстів у навчальних кабінетах та класних кімнатах

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №135 З попередження дорожньо-транспортних пригод в ліцеї

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №136 Для працівників щодо організації домедичної допомоги

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №137 Під час проведення польових табірних зборів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №138 З БЖД при проведенні  організованих виховних заходів

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №139 Правила надання домедичної допомоги при ураженні електричним струмом

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони з праці №140 З пожежної безпеки в тирі

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №141 Про заходи пожежної безпеки в приміщеннях гаража

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №142 З пожежної безпеки для працівників охорони (чергових ліцею, сторожів)

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №143 З БЖД для ліцеїстів з правид дорожнього руху

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №144 Вимоги пожежної безпеки до електрообладнання ліцею

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №145 З вступного інструктажу з пожежної безпеки

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №146 З БЖД для ліцеїстів під час перебування в ліцеї

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці№147 З БЖД для ліцеїстів під час перебування в бібліотеці

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №148 При приготуванні дезінфікуючого розчину

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №149 З БЖД для ліцеїстів про правила поведінки в їдальні

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №150 З БЖД  для ліцеїстів Поведінка в громадських місцях

01.10.2023р.

 1.  

Інструкція з охорони праці №151 З  БЖД для ліцеїстів щодо запобігання випадкам падіння, в т.ч. з висоти

01.10.2023р.