Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Документи для прийому

Перелік документів
 • особиста заява вступника про бажання навчатиля у Ліцеї (зразок №1);
 • заява батьків (або, осіб які їх заміняють) (зразок №2);
 • автобіографія (написано від руки)
 • оригінал та ксерокопія свідоцтва про народження;
 • ID-картка (копія)
 • Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання.(довідка про реєстрацію місця проживання особи)
 • ідентифікаційний код та ксерокопія коду;
 • характеристика з попереднього місця навчання, завірена директором;
 • копія табелю успішності за І семестр навчання поточного навчального року, завірена директором школи.
 • свідоцтво та додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту (ксерокопія та оригінал);
 • довідка про склад сім'ї (форма 3);
 • 4 фотокартки розміром 3х4 см. без головного убору з місцем для печатки в правому нижньому куті;
 • Довідка підрозділу Ювенальної превенції Національної Поліції про відсутність перебування на обліку;
 • копія паспорту та ідентифікаційних кодів батьків
 • довідка про місце роботи батьків;
 • оригінал та копія свідоцтва про скасування шлюбу батьків (або постанова суду про розірвання шлюбу);
 • оригінали та копії свідоцтва, які засвідчують пільги або статус абітурієнта; 
 • оригінал та копія свідоцтва про багатодітну сім’ю;
 • документи, які підтверджують досягнення юнака у навчанні та спорті (залікова книжка спортсмена, грамоти, похвальні листи та т.д.).

 

 

Для проходження медичного огляду
 • довідка (форма 0-86у) та ксерокопія;
 • довідка про щеплення (форма 0-63) та ксерокопія;
 • флюорографія
 • електрокардіограма із заключенням фахівця та ЕХО - серця;
 • R-знімок придаткових пазух носа з описом рентгенолога;
 • R-знімок стоп з описом рентгенолога.
 • довідка про групу крові та резус фактор;
 • результати загального аналізу крові, сечі, аналізу калу на я/г (термін дії довідки про результати аналізів - 14 календарних діб від дня здачі аналізів у медичному закладі);
 • сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;
 • сертифікат про проходження обов’язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів;
 • довідка від фтизіатра про перебування дитини на "Д" обліку;
 • довідку (сертифікат) перевірки на ВІЛ/СНІД.
 • довідку перевірки на гепатит В, гепатит С.
 • вкладний лист на підлітка до медичної карти (форма 0-25у) – для хлопців.

 

 

Для оформлення особової справи,
 • канцелярська папка для справи – 1 шт.
 • файл формату А-4 – 20 шт.
 • папір А-4 – 20 арк.
 •  зошит в клітинку на 48 арк. – 1 шт.

 

З прибуттям до Ліцею для складання вступних випробувань вступник повинен мати з собою:

оригінал свідоцтва про здобуття базової загальної середньої освіти з додатком;

оригінал свідоцтва про народження та ID-картка (з 14 років); 

амбулаторну медичну книжку.

 

 

 

Заява абітуріента (зразок №1)

                                                                                              У приймальну комісію комунального закладу

                                                                                              «Ізмаїльська спеціалізована  школа-інтернат –

                                                                                              військово-морський ліцей з посиленою

                                                                                              військово-фізичною підготовкою» 

                                                                                              від _____________________________________

                                      (прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку)

                                      _______________________________________,

                                      який (яка) проживає _____________________

                                      ________________________________________

                                      ________________________________________

                                      (вказати адресу місця постійного проживання)

                                      тел. дом.:  _____________________________,

                                      тел. моб.:______________________________,

                                      закінчив (ла) ___________________________

                                      (вказати рік закінчення, назву навчального закладу)

                                      ________________________________________

                                     Яку іноземну мову вивчав (ла) у  навчальному

                                     закладі _________________________________

ЗАЯВА

                   Прошу зарахувати мене абітурієнтом до ліцею та допустити до вступних випробувань в Ізмаїльській військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, на І курс за профілем: військово-фізична підготовка.

                     Бажаю стати військовим та після закінчення ліцею буду навчатися у вищому військовому навчальному закладі України за направленням ліцею.

                     Рік  та дата народження _____________________________________________

                     Місце народження __________________________________________________

                     Середній бал_______________________________________________________

                     Соціальний статус (дитина-сирота; позбавлена батьківського піклування; дитина загиблого при виконанні службових обовʼязків; учасника АТО, ООС, бойових дій; військовослужбовця; з багатодітної родини; без одного з батьків; проживає на не підконтрольній України території або на тимчасово окупованій території України; діти-переселенці, батьки мають групу інвалідності (вказати номер, серію та дату видачі документа, який підтверджує пільгу). підкреслити 

Детальні дані про батьків:

Батько _____________________________________________________________________________________

                           (прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________ року народження, проживає за адресою ____________________________________,

                                                                                                      (місто, село)

_____________________________________________, _______________________________________________

                 (місто, село)                                                (район, область) 

___________________________________ , _______________________,  ________________________________,

           (вулиця)                                          (будинок)                                (квартира)

працює ______________________________________________________________________________________,

                           (вказати посаду та місце роботи батька)

тел..дом: (        ) _________________, тел.роб: ________________________, тел.моб:   __________________.

Мати  _______________________________________________________________________________________

                                                 (прізвище, ім’я, по-батькові)

_____________________ року народження, проживає за адресою ____________________________________,

                                                                                                                  (місто, село)

_______________________________________, ____________________________________________________

          (місто, село)                                                                       (район, область) 

_____________________________________ , ________________________,  _____________________________,

                (вулиця)                                             (будинок)                                   (квартира)

працює _____________________________________________________________________________________,

                            (вказати посаду та місце роботи батька)

тел..дом: (        ) ___________________, тел.роб: ______________________, тел.моб:   _________________.

Брат _____________________________________________________________

                                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)

Сестра  ___________________________________________________________

                                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)

__________________________________________________________________

                                                                          (прізвище, ім’я, по-батькові)

________________________________________________________________

          (прізвище, ім’я, по-батькові)

Соціальний статус родини:_______________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 

 

Про себе додатково повідомляю:

____________________________________________________________________________________________          

       (участь у конкурсах, спортивних змаганнях, олімпіадах тощо)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

З правилами прийому до військово-морського ліцею, правилами проходження вступних випробувань ознайомлений (на).

«_____» _________________ 2020 р.                       _________________

      (дата заповнення заяви)                                                                       (підпис)

 

Заява батьків (зразок №2)

 

                               У приймальну комісію комунального закладу

                              «Ізмаїльська спеціалізована  школа-інтернат –

                               військово-морський ліцей з посиленою

                               військово-фізичною підготовкою» 

                               від ____________________________________

                              (прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку)

                              _______________________________________,

                                                              

                              який (яка) проживає ______________________

                              _______________________________________

                              (вказати адресу місця постійного проживання)

 

                              _______________________________________

                              _______________________________________

                                                              

                             тел. дом.:  ______________________________,

                             тел. моб.:_______________________________,

 

ЗАЯВА

Прошу допустити мого сина (доньку) __________________________________________________

________________________________________________________________________________ до

(прізвище, ім’я, по-батькові у родовому відмінку)

вступних випробувань  в Ізмаїльській військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, до І курсу за профілем  військово-фізична підготовка.

         Погоджуюсь, що після закінчення ліцею мій син (донька) буде навчатися у вищому військовому навчальному закладі України за направленням ліцею.

З правилами прийому до військово-морського ліцею, правилами проходження вступних випробувань ознайомлений (на).

«_____» _________________ 2020 р.                       _________________

 (дата заповнення заяви)                                                 (підпис)

 

 

Зразок автобіографії 

 

АВТОБІОГРАФІЯ


 

Я, Іванов Іван Іванович, народився 20 лютого 200__ року у м. Ізмаїл.

У 20___ році пішов у перший клас загальноосвітньої середньої школи м. Ізмаїл № 15.

У 2020 році закінчую 9 класів загальноосвітньої середньої школи №___

Займаюсь спортивною гімнастикою, маю 2-й юнацький розряд. Захоплююсь музикою, бальними танцями.

Батько, Іванов Іван Сергійович 1990 року народження, працює головним інженером заводу “Арсенал”.

Мати, Іванова Людмила Федорівна, 1992 року народження, працює бухгалтером у Ізмаїльській філії “Укрсоцбанк”.

Сестра, Іванова Валентина Іванівна, навчається у 4 класі Ізмаїльській ЗОШ №2.

Домашня адреса: 68600, м. Ізмаїл, пр. Суворова, 10, кв. 77, тел. (04841) 7-54-11.

Приводів в органи МВС я не мав . На обліку у психіатра, нарколога не перебуваю.Дата                     Підпис                       Імʼя та прізвище