Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Вступ до ліцею

Вітаємо Вас на сторінці Приймальної комісії Ізмаїльського Військово-морського ліцею.

Сторінка створена для того, щоб  познайомити з особливостями вступу  до нашого ліцею та зорієнтувати Вас в майбутній професії.

Ми сподіваємося, що інформація, розмішена на цьому сайті, допоможе вам зробити правильний вибір.

Приймальна комісія ІВМЛ створюється для організації і проведення прийому учнів на навчання 

 розпочинає свою роботу 01 березня та продовжує працювати до 13 липня;

забезпечує інформацією абітурієнтів, їх батьків та громадськість з усіх питань вступу до навчального закладу;

 • організовує прийом заяв та документів, приймає рішення про допуск до іспитів;

 • усі рішення Приймальної комісії приймаються відповідно до чинного законодавства України, Положення про  навчальний заклад і своєчасно доводяться до відома абітурієнтів.

Запрошуємо до Ізмаїльського Військово-морського ліцею !

Приймальна комісія

Графік роботи  приймальної комісії – з 09.00 до 16.30

Вихідні дні -  субота, неділя

 

 

Шановні

майбутні ліцеїсти  !!!!!!

ВИ ПОВИННІ ЦЕ ЗНАТИ!

 

МАТЕМАТИКА

 

 • Таблиця множення
 • Навички усного обчислення
 • Дії з дробами з однаковими та різними знаменниками
 • Дії з десятковими дробами з різними та однаковими знаками
 • Розподільний та сполучний закони множення
 • Алгоритм розв’язання  лінійних  рівнянь
 • Формули розв’язання квадратних рівнянь.
 • Формули скороченого множення
 • Множення одночлена на многочлен
 • Множення многочлена на многочлен
 • Розкриття дужок, перед якими стоїть знак «-»
 • Степені та їх властивості
 • Основні види функцій, їх графіки та властивості
 • Теорема Піфагора
 • Прямокутний трикутник:
 • Співвідношення у прямокутному трикутнику
 • Теорема синусів та теорема косинусів при розв’язуванні трикутників
 • Види многокутників та їх властивості
 • Формули площ многокутників
 • Формули радіусів вписаного та описаного кіл навколо многокутника

 

УКРАЇНСЬКА МОВА

 

 • Правопис апострофа і м'кого знака
 • Подвоєння та подовження  приголосних звуків.
 • Правопис префіксів з-, с-, пре-, при-, прі-.
 • Спрощення в групах  приголосних.
 • Правопис слів іншомовного походження.
 • Велика літера.
 • Частини мови.
 • Члени речення.
 • Просте речення.
 • Відокремлені члени речення (додатки, однорідні члени речення, означення, обставини, вставні слова ).
 • Види складних речень.

 

АНГЛІЙСЬКА МОВА
 • Структура англійського речення.
 • Види питальних речень.
 • Займенники.
 • ДієсловаTO BE іTO HAVE, їх використання.
 • Іменники в англійській мові (множина).
 • Прикметники (ступені порівняння).
 • Артикль в англійський мові (A/AN, THE).
 • Часи англійського дієслова (Present, Past, Future Simple, Present, Past, Future Continuous, Present, Past, Future Perfect –ACTIVE and PASSIVE).