Ізмаїльський військово-морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою

 

Виховна година на тему "Всесвітній день захисту тварин (World Animal Day)"

21 жовт. 2021
Виховна година на тему "Всесвітній день захисту тварин (World Animal Day)"

Сьогодні, 04 жовтня 2021 року, в Ізмаїльському військово-морському ліцеї офіцером - вихователем Володимиром Холостенко для ліцеїстів було вроведено виховну годину на тему "Всесвітній день захисту тварин (World Animal Day)"
В Україні День захисту тварин святкується починаючи із 2000 року.
На сьогодні у світі діє цілий ряд міжнародних природоохоронних конвенцій і угод світового, європейського, регіонального та міждержавного рівнів, які є чинними й для України. Серед них: Конвенція про охорону біологічного різноманіття, Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовища існування водоплавних птахів (Рамсарська конвенція), Конвенція з охорони дикої фауни, флори та природних місць перебування в Європі (Бернська конвенція), “Про міжнародну торгівлю видами дикої флори і фауни, що знаходяться під загрозою знищення” (CITIES).
В нашій країні відносини у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу регулюються Конституцією України, Законами України „Про тваринний світ”, „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про мисливське господарство та полювання”, „Про захист тварин від жорсткого поводження”, “Про Червону книгу України” та іншими нормативно-правовими актами.